NOWOŚĆ! OCHRONA PRAWNA W UBEZPIECZENIU PZU DOM

Ubezpieczenia indywidualne na życie OCHRONA ŻYCIA

Ochrona Życia - indywidualne ubezpieczenie na życie

Ile to kosztuje?

Wysokość składki zależy przede wszystkim od wybranej sumy ubezpieczenia, czyli kwoty, którą mają otrzymać wskazani spadkobiercy.

W każdym przypadku składka za ubezpieczenie obliczana jest indywidualnie a na jej wysokość wpływają również wiek, płeć, stan zdrowia, czy uprawiany sport/hobby. W każdym przypadku nasz agent przedstawi wstępne wyliczenie składki.

Składki opłaca się do momentu określonego w umowie, choć ochrona ubezpieczeniowa trwa dalej - do końca życia.

Składka może być opłacana miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie, przy czym składki o częstotliwości innej niż miesięczna posiadają atrakcyjne zniżki.

Co ważne, w przypadku opóźnienia w opłaceniu składki zakład ubezpieczeń udziela pełnej ochrony ubezpieczeniowej przez następne 30 dni, licząc od momentu jej wymagalności.


Jakie korzyści otrzymujesz?

 • Zapewniamy Ci dożywotnie ubezpieczenie Twojego życia, które działa na całym świecie i w każdym czasie.
 • Masz gwarancję, że wskazanym przez Ciebie osobom (Uposażonym) wypłacimy określoną kwotę, którą sam wybrałeś (suma ubezpieczenia).
 • Uposażeni otrzymają pieniądze z ubezpieczenia w bardzo krótkim czasie i bez kłopotliwego postępowania spadkowego.
 • Suma ubezpieczenia wypłacona z polisy jest prawnie zwolniona z podatku spadkowego i dochodowego.
 • Masz zagwarantowaną możliwość podwyższania sumy ubezpieczenia o wskaźnik indeksacyjny, którego zadaniem jest urealnienie przyszłej wypłaty świadczenia.
 • Wybrana przez Ciebie suma ubezpieczenia będzie dodatkowo powiększać się o wypracowany przez PZU Życie SA zysk z inwestowania części składek klientów.
 • W przypadku trudności z regularnym opłacaniem polisy, możesz zawiesić opłacanie składek nawet do 6 miesięcy
 • Możesz rozszerzyć umowę o dodatkowe świadczenia:
  - na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku,
  - na wypadek trwałego inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,
  - w formie przejęcia obowiązku opłacania składek na wypadek niezdolności do pracy (dla składki regularnej)
 • - ciężkie choroby ( 25 jednostek chorobowych w tym nowotwory) suma ubezpieczenia nawet  do 500 000 złotych wypłacona w chwili stwierdzenia zachorowania. 

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
DariuszZieliński

tel. 505 070 935

e-mail: dazielinski@agentpzu.pl


Formularz kontaktowy: