NOWOŚĆ! OCHRONA PRAWNA W UBEZPIECZENIU PZU DOM

Ubezpieczenie posiadaczy bankowych kart płatniczych

Przedmiot umowy
Umowa ubezpieczenia jest zawierana przez PZU SA z bankami na rzecz posiadaczy bankowych kart płatniczych. 

Zakres umowy
PZU udziela ochrony osobom ubezpieczonym podczas ich pobytu za granicą w zakresie: kosztów leczenia związanych z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, trwałych następstw nieszczęśliwych wypadków, bagażu podróżnego, opóźnienia lotu, assistance, które obejmuje organizację i pokrycie następujących świadczeń i usług:

  • pomoc prawną, jeśli ubezpieczony popadł w konflikt z wymiarem sprawiedliwości za granicą,
  • pożyczkę na kaucję, jeśli ubezpieczony został zatrzymany wskutek wypadku, za który ponosi odpowiedzialność, a prawodawstwo danego kraju wymaga kaucji za zwolnienie z aresztu,
  • pomoc w razie kradzieży dokumentów niezbędnych do kontynuowania podróży,
  • przedpłatę funduszy - jeśli ubezpieczony nie może posłużyć się kartą bankową z powodu jej kradzieży lub utraty, PZU udziela mu przedpłaty lub gwarantuje uregulowanie jego zobowiązań do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie,
  • przekazywanie wiadomości rodzinie lub wskazanej osobie w przypadku choroby ubezpieczonego.

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
DariuszZieliński

tel. 505 070 935

e-mail: dazielinski@agentpzu.pl


Formularz kontaktowy: