NOWOŚĆ! OCHRONA PRAWNA W UBEZPIECZENIU PZU DOM

Kompleksowe ubezpieczenie jachtów śródlądowych

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie?

Oferta adresowana jest do:
indywidualnych amatorów sportów wodnych,
osób prawnych,
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które w celach turystycznych lub sportowych eksploatują jachty żeglugi śródlądowej albo morskiej żeglugi przybrzeżnej.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia:
PZU SA ubezpiecza jachty:
żaglowe,
żaglowo - motorowe,
motorowe (w tym skutery wodne),
a także inny sprzęt wodny (kajaki, łodzie, deski windsurfingowe i in.)

Ubezpieczenie obejmuje:
eksploatację na akwenach śródlądowych RP i Europy - w celach turystycznych, sportowych i szkoleniowych,
okres wyłączenia z eksploatacji,
transport lądowy na obszarze RP i Europy.

Dodatkowa ochrona może zostać udzielona na czas udziału w regatach i zawodach sportowych.

Ubezpieczenie jacht-casco dla jachtów śródlądowych może być zawarte w zakresie:
podstawowym,
rozszerzonym o szkody w czasie transportu lądowego, kradzież lub rabunek,
pełnym.

Sprzęt wodny taki jak deski windsurfingowe , kajaki, rowery wodne itp. użytkownik może ubezpieczyć w ramach jacht-casco w zakresie podstawowym lub rozszerzonym o transport lądowy. 

Okres ubezpieczenia:
Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na okres jednego roku bądź czas krótszy od roku (ubezpieczenie krótkoterminowe).

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
DariuszZieliński

tel. 505 070 935

e-mail: dazielinski@agentpzu.pl


Formularz kontaktowy: