NOWOŚĆ! OCHRONA PRAWNA W UBEZPIECZENIU PZU DOM

Obowiązkowe, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych

Obowiązkowe, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych skierowane jest do rolników, którzy zgodnie z ustawą o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2005 r., Nr 150, poz. 1249 z późniejszymi zmianami), zobowiązani są zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych ubezpieczając co najmniej 50 % powierzchni upraw, do których zgodnie z w/w ustawą przysługują dopłaty do składek ubezpieczeniowych.

Produkt adresowany jest do rolników będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, w których posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne.

Przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczeniem mogą być objęte następujące uprawy rolne:

  • zboża, kukurydza, rzepak, rzepik, ziemniaki, buraki cukrowe, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, rośliny strączkowe, drzewa i krzewy owocowe (owoce lub całe nasadzenia) oraz truskawki (owoce lub rośliny).

znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Zakres Ubezpieczenia

Ubezpieczeniem mogą być objęte w/w uprawy od szkód spowodowanych przez pojedyncze ryzyka: powódź, grad, suszę, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne oraz w pakiecie „wiosna” (gradobicie i przymrozki wiosenne) lub pakiecie „jesień” (ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne i gradobicie).

Okres ubezpieczenia

Umowy obowiązkowych, dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych zawierane są na pisemny wniosek ubezpieczającego. Ubezpieczenie upraw zawierane jest na okres 12 miesięcy.

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
DariuszZieliński

tel. 505 070 935

e-mail: dazielinski@agentpzu.pl


Formularz kontaktowy: