NOWOŚĆ! OCHRONA PRAWNA W UBEZPIECZENIU PZU DOM

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstw rolnych od ognia i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie dotyczy rolników - posiadaczy budynków mieszkalnych i gospodarczych. W przypadku strat wyrządzonych przez żywioł i rozmaite zdarzenia losowe PZU SA zwraca właścicielom wartość zniszczonego mienia. Warto podkreślić - składki są stosunkowo niskie, natomiast odszkodowanie wypłaca się na realnym poziomie.

Dla kogo?
Ubezpieczenie jest obowiązkowe, obejmuje więc wszystkich rolników, którzy mają w swych gospodarstwach budynki mieszkalne, inwentarskie i in. Obowiązek ubezpieczenia powstaje w dniu pokrycia budynku dachem.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia
Rolnik ma prawo do odszkodowania za straty w budynkach spowodowane przez ogień, huragan, opady śniegu, powódź, grad, podtopienia wskutek deszczu nawalnego, eksplozję, obsunięcie się ziemi, tąpniecie, lawinę oraz upadek statku powietrznego. Odszkodowanie jest wypłacane na realnym poziomie.

Okres ubezpieczenia
Umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC, na wniosek rolnika, zawiera się na okres 12 miesięcy. Jeżeli rolnik przynajmniej na jeden dzień przed upływem okresu ubezpieczenia nie powiadomi PZU SA o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zawarto umowę na następny rok.

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
DariuszZieliński

tel. 505 070 935

e-mail: dazielinski@agentpzu.pl


Formularz kontaktowy: