NOWOŚĆ! OCHRONA PRAWNA W UBEZPIECZENIU PZU DOM

Ubezpieczenie zwierząt

Oferta skierowana jest do właścicieli gospodarstw, ale krąg adresatów jest bardzo szeroki - ubezpieczyć można nie tylko zwierzęta gospodarskie, ale również trzodę chlewną w wielkich fermach, konie sportowe, a nawet strusie. PZU SA pokrywa szkody powstałe w wyniku padnięcia i choroby zwierząt, a także skutki zdarzeń losowych – np. ognia lub powodzi.
Mocną strona oferty PZU jest szeroki zakres ubezpieczenia i spory wybór wariantów – można np. ubezpieczyć utratę produkcji mleka, a w formie ubezpieczenia krótkoterminowego szkody powstałe w czasie trzebienia albo zawodów.

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie
Z propozycji ubezpieczenia zwierząt korzystać mogą indywidualni rolnicy, osoby prawne oraz organizacje i kluby nie posiadające osobowości prawnej.

Przedmiot ubezpieczenia

  • zwierząta gospodarskie (konie robocze, bydło, owce i kozy),

  • trzoda chlewna w gospodarstwach wielkostadnych,

  • konie wyścigowye, sportowe i rekreacyjne,

  • strusie i emu.

Zakres ochrony
Zwierzęta ubezpiecza się w zakresie podstawowym (szkody powstałe wskutek padnięcia) oraz rozszerzonym (szkody wskutek padnięcia i uboju z konieczności). PZU SA pokrywa szkody powstałe w wyniku

  • choroby zwierzęcia,

  • nieszczęśliwego wypadku ( w tym także skutki zdarzeń losowych takich jak ogień, powódź, huragan itp.)

  • PZU SA oferuje również ubezpieczenie utraty produkcji mleka.

Klienci mogą korzystać z szerokiego wyboru ubezpieczeń krótkoterminowych, obejmujących

  • szkody powstałe w czasie transportu,

  • podczas zawodów i wystaw,

  • podczas opasu.

Okres ubezpieczenia
Umowy ubezpieczenia zwierząt zawiera się na okres 1 roku – z wyjątkiem ubezpieczeń krótkoterminowych.

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
DariuszZieliński

tel. 505 070 935

e-mail: dazielinski@agentpzu.pl


Formularz kontaktowy: