NOWOŚĆ! OCHRONA PRAWNA W UBEZPIECZENIU PZU DOM

Dobrowolne, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Dobrowolne, dotowane ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich kierowane są do producentów rolnych, którym zgodnie z ustawą o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2005 r., Nr 150, poz. 1249 z późniejszymi zmianami), przysługują dopłaty do składek (ze środków budżetu państwa) z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia.

Produkt adresowany jest do producentów rolnych będących osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, w których posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne.

Przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczeniem mogą być objęte:

  • uprawy rolne: zboża, kukurydza, rzepak, rzepik, ziemniaki, buraki cukrowe, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, rośliny strączkowe, drzewa i krzewy owocowe (owoce lub całe nasadzenia) oraz truskawki (owoce lub rośliny),

  • zwierzęta gospodarskie: bydło, konie, owce, kozy, świnie (trzoda chlewna), drób.

znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Zakres Ubezpieczenia

Ubezpieczeniem objęte są:

  • uprawy od szkód spowodowanych przez: huragan, deszcz nawalny, piorun, obsuniecie się ziemi, lawinę,

  • zwierzęta od szkód powstałych w wyniku: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, piorunu, obsunięcia się ziemi, lawiny lub w wyniku uboju z konieczności zwierząt dokonanego w następstwie w/w zdarzeń losowych.

Okres ubezpieczenia

Umowy dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zawierane są na pisemny wniosek ubezpieczającego. Ubezpieczenia zawierane są na okres 12 miesięcy.

Warunkiem zawarcia ubezpieczenia upraw jest zgłoszenie do ubezpieczenia wszystkich działek rolnych danej uprawy a w przypadku ubezpieczenia zwierząt wszystkich zwierząt danego gatunku, należących do producenta rolnego.

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
DariuszZieliński

tel. 505 070 935

e-mail: dazielinski@agentpzu.pl


Formularz kontaktowy: