NOWOŚĆ! OCHRONA PRAWNA W UBEZPIECZENIU PZU DOM

Ubezpieczenie upraw

Rolnicy mogą ubezpieczyć w PZU SA swoją produkcję roślinną od klęsk losowych – np. przymrozków czy huraganów - powodujących straty w plonach. Ubezpiecza się także nakłady poniesione na uprawę roślin. Zaletą oferowanego przez PZU SA ubezpieczenia jest szeroki zakres ochrony. Korzystnym dla rolników rozwiązaniem są ubezpieczenia zbiorowe i ubezpieczenia zawierane przez jednostki kontraktujące ich plony.

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie
Umowę ubezpieczenia zawrzeć mogą nie tylko osoby fizyczne, ale także osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Ubezpieczenie na rzecz rolników może zawrzeć także zarząd gminy, organizacja rolnicza albo jednostka kontraktująca plony. W przypadku ubezpieczenia poniesionych nakładów umowę może zawrzeć producent lub dystrybutor środków produkcji.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

 • rośliny uprawne i ich plony,

 • plony roślin wieloletnich – w latach plonowania roślin,

 • drzewka i krzewy owocowe w szkółkach (mogą być ubezpieczone w następnym roku po ich okulizacji),

 • nakłady poniesione na uprawę roślin, tj. materiał siewny, nawozy, środki ochrony roślin.

Zakres ochrony

 • każdą roślinę uprawną lub jej plon – od skutków gradobicia i powodzi,

 • rośliny uprawne jednoroczne wysiewane lub wysadzane do gruntu na wiosnę – od skutków przymrozków wiosennych,

 • rośliny uprawne ozime, wieloletnie i trwałe lub ich plony - od ujemnych skutków przezimowania wraz ze skutkami przymrozków wiosennych,

 • plony chmielu, tytoniu oraz kukurydzy uprawianej na ziarno - od skutków huraganu,

 • plony tytoniu, ziół i chmielu w procesie technologicznego suszenia, a plony zbóż i roślin oleistych w okresie dojrzałości i sprzętu (do momentu złożenia w miejscu składowania) - od skutków ognia,

 • uprawy w szklarniach oraz tunelach i namiotach foliowych – od skutków gradu, powodzi, huraganu ognia oraz innych zdarzeń losowych,

 • nakłady poniesione na uprawę roślin (materiał siewny, nawozy, środki ochrony roślin)

  • od skutków gradu, powodzi, przymrozków wiosennych, ognia, a w uprawach roślin ozimych

  • od ujemnych skutków przezimowania, łącznie z przymrozkami wiosennymi.

Rolnicy mają do wyboru następujące formy ubezpieczeń

1. Ubezpieczenie upraw (plonów)

 • ubezpieczenie indywidualne upraw – zawierane na pisemny wniosek rolnika,

 • ubezpieczenie zbiorowe upraw – zawierane przez zarząd gminy, organizację rolniczą lub inny organ samorządowy działający w imieniu określonej terytorialnie społeczności,

 • ubezpieczenie upraw kontraktowanych – przeznaczone dla rolników dostarczającymi produkcję roślinną na podstawie umów z jednostkami kontraktującymi plony lub z właściwym związkiem branżowym plantatorów.

 • Ubezpieczenie na rzecz tych rolników zawiera jednostka kontraktująca ich plony.

2. Ubezpieczenie nakładów poniesionych na uprawę roślin

 • ubezpieczenie indywidualne – zawierane na pisemny wniosek rolnika,

 • ubezpieczenie powszechne – zawierane z producentem lub dystrybutorem środków produkcji służących do uprawy roślin.

Okres ubezpieczenia
Ubezpieczenie indywidualne zawierane jest na okres 12 miesięcy

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
DariuszZieliński

tel. 505 070 935

e-mail: dazielinski@agentpzu.pl


Formularz kontaktowy: