NOWOŚĆ! OCHRONA PRAWNA W UBEZPIECZENIU PZU DOM

NOWOŚĆ

Posiadając ubezpieczenie PZU DOM mże być ono rozszerzone o ubezpieczenie "Asystent zdrowotny". W razie zajścia wypadku ubezpieczzeniowego, którego następstwem było uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia ubezpieczonego, skutkujące hospitalizacją trwającą co najmnie 3 dni unezpieczonemu przysługują następujące świadczenia zdrowotne:

  • konsultacja lekarska
  • konsultacja lekarza pierwszego kontaktu
  • konsultacja specjalistyczna
  • diagnostyka laboratoryjna (badanie hematologiczne i ukłdu krzepnięcia, badania biochemiczne, badanie moczu, marker nowotworowy, badania hormonalne, badanie kału)
  • badania diagnostyczne (diagnostyka radiologiczna, ultrasonograficzna, diagnostyka obrazowa TK i NMR, diagnostyka endoskopowa ze znieczuleniem)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
DariuszZieliński

tel. 505 070 935

e-mail: dazielinski@agentpzu.pl


Formularz kontaktowy: