NOWOŚĆ! OCHRONA PRAWNA W UBEZPIECZENIU PZU DOM

                                                     PZU DOM

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie
Propozycja skierowana jest do osób fizycznych, które chciałyby ubezpieczyć swoje mienie. W ramach jednej umowy istnieje możliwość ubezpieczenia kilka bydynków jednorodzinnych w różnych lokalizacjach, domek letniskowy,nagrobek cmentarny,  skutków nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Wybierając kompleksowe rozwiązanie PZU Dom  klienci płacą niższą składkę i otrzymują korzystniejszy zakres świadczeń niż przy zawieraniu oddzielnych ubezpieczeń.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia
PZU Dom  obejmuje następujące rodzaje ubezpieczeń:

 • ruchomości domowe i stałe elementy,

 • budynki  – także na etapie budowy,

 • lokale mieszkalne,

 • domki letniskowe,

 • nagobki cmentarne,

 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym.

 • następstwa nieszczęśliwych wypadków,

 • szklane przedmioty od stłuczenia,

 • koszty najmu lokalu zastępczego lub pobytu w hotelu,

 • rośliny ogrodowe,

 • assistance.

 • ochrona prawna

Korzyści.
W cenie ubezpieczenia usługi assistance,np. pomoc hydraulika, szzklarza czy ślusarza.

Polisa w swoim zakresie działa przez całą dobę i wszystkie dni w roku (przy rocznym okresie ubezpieczenia) i pokrywa skutki zdarzeń zaistniałych na terenie mieszkania (domu) a także poza nim np. rabunek roweru na ulicy, złamanie nogi przez dziecko na feriach, pogryzienie sąsiada przez naszego psa (w zależności od zakresu ubezpieczenia OC). W ubezpieczeniu NW i OC polisa może działać na terenie całego świata.


 

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
DariuszZieliński

tel. 505 070 935

e-mail: dazielinski@agentpzu.pl


Formularz kontaktowy: