NOWOŚĆ! OCHRONA PRAWNA W UBEZPIECZENIU PZU DOM

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym


Przedmiotem ubezpieczenia Zielona Karta jest odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Polski, na terytorium państw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia.

Zielona Karta wymagana jest na terenie 14 następujących państw:

 • Albania
 • Maroko
 • Mołdawia
 • Białoruś
 • Rosja
 • Czarnogóra
 • Serbia
 • Bośnia i Hercegowina
 • Tunezja
 • Iran
 • Turcja
 • Izrael
 • Ukraina

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
DariuszZieliński

tel. 505 070 935

e-mail: dazielinski@agentpzu.pl


Formularz kontaktowy: