NOWOŚĆ! OCHRONA PRAWNA W UBEZPIECZENIU PZU DOM

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych:
w związku z ruchem pojazdu,
podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu,
podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju na trasie jazdy,
podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy,
bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu.

Ubezpieczeniem - w odniesieniu do kierowcy - objęte są również trwałe następstwa zawału serca oraz krwotoku śródmózgowego, jak również następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych podczas pobierania paliwa na stacji paliw oraz podczas otwierania lub zamykania drzwi lub bramy garażu lub posesji.

Ubezpieczenie m.in. obejmuje:
świadczenie w razie powstania całkowitego lub częściowego uszczerbku na zdrowiu,
świadczenie w razie śmierci ubezpieczonego,
świadczenie za leczenie uciążliwe związane z wypadkiem,
świadczenie z tytułu czasowej niezdolności do pracy (tzw. zasiłek dzienny),
zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych,
zwrot kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, w tym rehabilitacji,
zwrot kosztów transportu zwłok, w tym kosztów usług zakładów pogrzebowych.

Suma ubezpieczenia może wynosić nawet 100.000 zł dla każdej ubezpieczonej osoby.

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
DariuszZieliński

tel. 505 070 935

e-mail: dazielinski@agentpzu.pl


Formularz kontaktowy: