NOWOŚĆ! OCHRONA PRAWNA W UBEZPIECZENIU PZU DOM

Ubezpieczenie Minicasco

Minicasco oferuje atrakcyjny zakres ochrony przede wszystkim dla ostrożnych kierowców.
To także zabezpieczenie przed skutkami zdarzeń niezależnych od Ciebie.

Ubezpieczenie minicasco zapewnia wypłatę odszkodowania, gdy Twój pojazd lub jego wyposażenie ulegną uszkodzeniu lub utracie wskutek:

  • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z pochodzącymi z zewnątrz pojazdu zwierzętami lub osobami;

  • zdarzeń losowych, np. powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwaniu lub zapadania się ziemi;

  • nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu;

  • działania osób trzecich, np. wandalizmu;

  • uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz był wymagany potrzebą udzielenia pomocy medycznej;

  • kradzieży pojazdu, jego części lub

  • uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia.

Jaki pojazd mogę ubezpieczyć?

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być pojazdy powyżej 3 roku eksploatacji. Wykaz pojazdów które możemy ubezpieczyć znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczeń

Korzyści

  • niska cena - niewielka część kosztów tradycyjnego ubezpieczenia autocasco,

  • proste zasady ubezpieczenia,

  • uproszczona i szybka likwidacja szkód.

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
DariuszZieliński

tel. 505 070 935

e-mail: dazielinski@agentpzu.pl


Formularz kontaktowy: