NOWOŚĆ! OCHRONA PRAWNA W UBEZPIECZENIU PZU DOM

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie

PZU S.A. zawiera umowy ubezpieczenia z podmiotami posiadającymi wymagane uprawnienia.


Przedmiot ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaną działalnością.


Zakres ochrony

Zakres ochrony ubezpieczeniowej został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących  działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. U. z 2008 r. nr 234 poz. 1576).


Okres ubezpieczenia i składka

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy lub krótszy. 
Składka uzależniona jest od wysokości sumy gwarancyjnej i uzyskiwanych przez ubezpieczonego przychodów.

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
DariuszZieliński

tel. 505 070 935

e-mail: dazielinski@agentpzu.pl


Formularz kontaktowy: