NOWOŚĆ! OCHRONA PRAWNA W UBEZPIECZENIU PZU DOM

PROPOZYCJA I

ZGON UBEZPIECZONEGO WSKUTEK WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO W PRACY

 • 120 000 ZŁ

ZGON UBEZPIECZONEGO WSKUTEK WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO

 • 90 000 ZŁ

ZGON UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANY WYPADKIEM W PRACY

 • 90 000 ZŁ

ZGON UBEZPIECZONEGO W WYNIKU ZAWAŁU SERCA LUB KRWOTOKU ŚRÓDMÓZGOWEGO

 • 30 000 ZŁ

ZGON UBEZPIECZONEGO WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

 • 60 000 ZŁ

ZGON UBEZPIECZONEGO NATURALNY

 • 30 000 ZŁ

ZGON WSPÓŁMAŁŻONKA

 • 6 000 ZŁ

ZGON WSPÓŁMAŁŻONKA WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

 • 12 000 ZŁ

ZGON RODZICÓW, TEŚCIÓW

 • 1 200 ZŁ

ZGON DZIECKA

 • 1 800 ZŁ

Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

 • 600 ZŁ

URODZENIA MARTWEGO DZIECKA

 • 1 200 ZŁ

OSIEROCENIE DFZIECKA

 • 2 400 ZŁ

TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU SPOWODOWANY NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM - ZA 100 % USZCZERBKU NA ZDROWIU

 • 24 000 ZŁ

TRWAŁY USZCZERBEK NA ZDROWIU SPOWODOWANY NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM - ZA KAŻDY 1 % USZCZERBKU NA ZDROWIU

 • 240 ZŁ

 

LECZENIE SZPITALNE - ŚWIADCZENIE ZA KAZDY DZIEŃ POBYTU W SZPITALU (DLA OSÓB W WIEKU 18-69 LAT) ŚWIADCZENIE WYPŁACANE ZA MINIMUM 4 - MAX 90 DNI W CIĄGU ROKU Z POWODU:

ROZSZERZENIE LS POZA TERYTORIUM POLSKI

 • TAK

POBYT SPOWODOWANY WYPADKIEM - PIERWSZE 14 DNI

 • 122,50 ZŁ

POBYT SPOWODOWANY CHOROBĄ

 • 35 ZŁ

NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO - PIERWSZE 14 DNI

 • 157,50 ZŁ

NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU PRZY PRACY - PIERWSZE 14 DNI

 • 157,50 ZŁ

NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO W CZASIE PRACY - PIERWSZE 14 DNI

 • 157,50 ZŁ

ZAWAŁU SERCA LUB KRWOTOKU ŚRÓDMÓZGOWEGO - PIERWSZE 14 DNI

 • 105 ZŁ

NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU, NW KOMUNIKACYJNEGO, NW PRZY PRACY, ZAWAŁU SERCA LUB KRWOTOKU ŚRÓDMÓZGOWEGO - ZA KAŻDY NASTĘPNY DZIEŃ POBYTU W SZPITALU PO 14 DNIACH

 • 35 ZŁ

POBYT NA ODDZIALE INTENSYWNEJ TERAPII - JEDNORAZOWO

 • 350 ZŁ

REKONWALESCENCJA (ZA KAŻDY DZIEŃ DO 30 DNI)

 • 17,50 ZŁ

TRWAŁA NIEZDOLNOŚĆ DO PRACY Z POWODU WYPADKU LUZ CHOROBY, TRWAŁA NIEZDOLNOŚĆ DO WYKONYWANIA JAKIEJKOLWIEK PRACY ZAROBKOWEJ

 • 5000 ZŁ

OPERACJE CHIRURGICZNE (DLA OSÓB W WIEKU 18-69 LAT) - WYKAZ 538 OPERACJI DOŁĄCZONY DO OEFERTY:

 • I klasa - 2000 ZŁ
 • II klasa - 1200 ZŁ
 • III klasa - 400 ZŁ

 

WYSTĄPIENIE CIĘŻKIEJ CHOROBY: (ZA KAŻDĄ CHOROBĘ - DLA OSÓB W WIEKU 18-69 LAT) ANEMIA APLASTYCZNA, BĄBLOWIEC MÓZGU, CHIRURGICZNE LECZENIE CHOROBY WIEŃCOWYCH-BY-PASS, CHOROBA CREUTZFELDA-JAKOBA, INTENSYWNY ZATOR TĘTNICY PŁUCNEJ LECZONY OPERACYJNIE, NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY, ODKLESZCZOWE WIRUSOWE ZAPALENIE MÓZGU, ROPIEŃ MÓZGU, SEPSA, TĘŻEC, UDAR, WŚCIEKLIZNA, ZAKAŻENIE WIRUSEM HIV O KTÓRYM MOWA W PARAGRAFIE 3 PKT 32, ZAKAŻENIE WIRUSEM HIV O KTÓRYM MOWA W PARAQGRAFIE 3 PKT 33, ZAWAŁ SERCA, ZGORZEL GAZOWY, BOLERIOZA, CHOROBA AORTY BRZUSZNEJ, CHOROBA AORTY PIERSIOWEJ, GRUŹLICA, PRZEWLEKŁE ZAPALENIE WĄTROBY, UTRATA KOŃCZYNY W SKUTEK CHOROBY, UTRATA SŁUCHU, WADA SERCA, CHOROBA NEURONU RUCHOWEGO, CHOROBA HUNTINGTONA, BAKTERYJKNE ZAPALENIE MÓZGU LUB OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH, ZAKAZONA MARTWICA TRZUSTKI, BAKTERYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, STWARDNIENIE ROZSIANE

 • 3 000 ZŁ

GWARANCJA KONTYNUACJI

 • TAK

SKŁADKA MIESIĘCZNA

 • 52,55 ZŁ

DO UBEZPIECZENIA NA ZASADACH GRUPY MOGĄ PRZYSTĄPIĆ WSPÓŁMAŁÓŻONKOWIE I PEŁNOLETNIE DZIECI PRACOWNIKÓW.


* Powyższa oferta została przygotowana w oparciu o ogólne warunki grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus. Jednocześnie informujemy, że powyższa taryfikacja ma charakter wstępny i w przypadku zmiany przyjętych założeń może ulec modyfikacji.

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
DariuszZieliński

tel. 505 070 935

e-mail: dazielinski@agentpzu.pl


Formularz kontaktowy: