NOWOŚĆ! OCHRONA PRAWNA W UBEZPIECZENIU PZU DOM

Aktualne promocje i nowości

 

                                                           NOWOŚĆ

Od 16.11.2015 ubezpieczając samochód również możesz mieć ubezpieczenie Ochrony Prawnej. Przedmiotem ubezpieczenia jest pokrycie kosztów ochrony prawnej  dotyczące wypadków ubezpieczeniowych związanych z posiadaniem, używaniem ubezpieczonego  pojazdu  albo używaniem  innego pojazdu lub jazdą w innym pojeździe również w charakterze pasażera.

Zawierając umowę ubezpieczenia „PZU Dom” zyskujesz ubezpieczenie ochrony prawnej.  Przedmiotem ubezpieczenia jest pokrycie lub zwrot niezbędnych i prawnie uzasadnionych kosztów ochrony prawnej w celu ochrony interesów prawnych ubezpieczonego związanych z wykonywaniem czynności życia prywatnego.

Przedmiotem ubezpieczenia ochrony prawnej są:

 • dochodzenie własnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych

 • obrona w zakresie prawa karnego i wykroczeń

 • ochrona interesów prawnych w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 • ochrona interesów prawnych w zakresie umów dotyczących prawa rzeczowego

 • ochrona interesów prawnych związanych z posiadaniem, użytkowaniem, oddawaniem w użytkowanie, wynajmowaniem, najmowaniem, dzierżawieniem: mieszkania, domu, budynku niemieszkalnego

 • ochrona interesów prawnych ubezpieczonego, w tym dochodzenie własnych roszczeń odszkodowawczych przez ubezpieczonego w zakresie transakcji dokonywanych przez Internet.

  Zakresem ubezpieczenia objęte są następujące koszty:

 • wynagrodzenie jednego adwokata lub radcy prawnego

 • koszty opinii prawnych

 • koszty sądowe w sprawach cywilnych i karnych

 • koszty zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu od ubezpieczonego na rzecz strony przeciwnej, w tym koszty zasądzone z tyt. Udziału w postępowaniu karnym oskarżyciela posiłkowego

 • koszty postępowania egzekucyjnego w zakresie maksymalnie trzech wybranych przedmiotów egzekucji, podjętego na podstawie jednego tytułu wykonawczego w stosunku do tego samego podmiotu

 • koszty postępowania sądu polubownego

 • koszty mediacji pozasądowej prowadzonej za zgodą PZU lub koszty mediacji prowadzonej w toku postepowania sądowego w wyniku skierowania sprawy przez sąd

 • koszty udzielania informacji prawnej w zakresie:

 1. koszty przesłania wzorów umów i pism

 2. koszty przesłania tekstów obowiązujących lub archiwalnych aktów prawnych

 3. koszty uzyskania informacji o obowiązujących procedurach sądowych i kosztach prowadzenia postępowania.

  W zakresie ubezpieczenia ochrony prawnej PZU , poza wymieniony kosztami, może pokryć  koszty poręczenia majątkowego w postaci kwoty pieniężnej, przewidzianego w prawie karnym do uniknięcia przez ubezpieczonego tymczasowego aresztowania.

  Umowa ubezpieczenia ochrony prawnej może zostać zawarta w jednym z następujących wariantów:

 1. Ochrona Prawna Komfort

 2. Ochrona Prawna Super

  Z pełną ofertą można się zapoznać pod numerem telefonu 505 070 935.

   

Ubezpieczając samochód i mieszkanie lub dom jednocześnie,  dostajesz dodatkowe zniżki w wysokości 10%. 

                                           

Zniżka na ubezpieczenie domu i mieszkania do 40%

Od  18.07.2015 r. PZU posiada nowe ubezpieczenie domu które daje większą  ochronę mienia. Możliwość ubezpieczenia majątku  od wszelkich ryzyk. Na jednej polisie możemy ubezpieczyć kilka mieszkań w różnych regionach kraju, dom na posesji czy domek letniskowy. Klient ma możliwość wykupienia ochrony prawnej czyli zwrot kosztów ochrony prawnej  w celu ochrony interesów prawnych ubezpieczonego związanych z wykonywaniem czynności życia prywatnego  na terytorium Polski.

Zniżka na nowe AC i OC do 15%

Zniżka za zniżkę- możliwość uzyskania przez klienta, który nieposiadał do tej pory zniżek za bezszkodowy przebieg w ubezpieczeniu AC, dodatkowych zniżek w zależności od przebiegu ubezpieczenia w OC komunikacyjnymn  np. 60% zniżki w OC - 40 % w  AC.

Ochrona zniżek- możliwość zachowania zniżek w ubezpieczeniu  OC komunikacyjnym , w przypadku szkody.

 W  ubezpieczeniu kompleksowym firmy  PZU DORADCA  zniżki do 40 % .

 

                                                     Nowe OC komunikacyjne

Masz  OC komunikacyjne w PZU i miałeś stłuczkę nie z własnej winy? Teraz to PZU wyceni tę szkodę. Zorganizuje też naprawę Twojego samochodu lub pokryje jej koszty. Bez względu na to, gdzie ubezpieczony był sprawca kolizji, to PZU bierze na siebie wszelkie sprawy poszkodowanego związane z dochodzeniem odszkodowania.

                                                     Nowe  ACMini


Nowe Autocascomini  ma większy zakres ubezpieczenia od dawnego Minicasco, oprócz zdarzeń losowych( ogień, powódź, grad i inne) kradzież, wtargnięcie zwierzęcia na drogę obejmuje również dewastację pojazdu. Szkoda wypłacana jest jeżeli szkoda wyniosła powyżej 300 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
DariuszZieliński

tel. 505 070 935

e-mail: dazielinski@agentpzu.pl


Formularz kontaktowy: