NOWOŚĆ! OCHRONA PRAWNA W UBEZPIECZENIU PZU DOM

PZU DOM

Do kogo kierowane jest ubezpieczenie
Propozycja skierowana jest do osób fizycznych, które chciałyby ubezpieczyć swoje mienie. W ramach jednej umowy istnieje możliwość ubezpieczenia kilka bydynków jednorodzinnych w różnych lokalizacjach, domek letniskowy,nagrobek cmentarny,  skutków nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Wybierając kompleksowe rozwiązanie PZU Dom  klienci płacą niższą składkę i otrzymują korzystniejszy zakres świadczeń niż przy zawieraniu oddzielnych ubezpieczeń.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia
PZU Dom  obejmuje następujące rodzaje ubezpieczeń:

 • ruchomości domowe i stałe elementy,

 • budynki  – także na etapie budowy,

 • lokale mieszkalne,

 • domki letniskowe,

 • nagobki cmentarne,

 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym.

 • następstwa nieszczęśliwych wypadków,

 • szklane przedmioty od stłuczenia,

 • koszty najmu lokalu zastępczego lub pobytu w hotelu,

 • rośliny ogrodowe,

 • assistance.

 • ochrona prawna

Korzyści.
Konstrukcja produktu umożliwia proste (bez konieczności wypełniania jakichkolwiek wniosków) ubezpieczenie od skutków najważniejszych zagrożeń dotyczących gospodarstwa domowego.

Produkt charakteryzuje się szerokim zakresem ochrony, przy czym istnieje możliwość jego dopasowywania poprzez włączanie i wyłączanie z niego wybranych ryzyk (elastyczność), co przy towarzyszącym temu systemie zniżek i zwyżek składki umożliwia dopasowanie ceny do możliwości ubezpieczającego.

W przypadku prowadzenia w miejscu ubezpieczenia (domu, mieszkaniu) działalności gospodarczej (np. biuro podatkowe, kancelaria prawna, gabinet lekarski) polisa obejmuje też - bez konieczności zawierania osobnej umowy - mienie biurowe służące do takiej działalności.

Polisa w swoim zakresie działa przez całą dobę i wszystkie dni w roku (przy rocznym okresie ubezpieczenia) i pokrywa skutki zdarzeń zaistniałych na terenie mieszkania (domu) a także poza nim np. rabunek roweru na ulicy, złamanie nogi przez dziecko na feriach, pogryzienie sąsiada przez naszego psa (w zależności od zakresu ubezpieczenia OC). W ubezpieczeniu NW i OC polisa może działać na terenie całego świata.

PZU DOM  oferuje możliwość ubezpieczenia ryzyk  takich jak koszty wynajmu lokalu zastępczego, ubezpieczenie roślin ogrodowych lub pomoc medyczną. W pierwszym przypadku oznacza to zwrot kosztów najmu mieszkania wynajętego na czas remontu naszego mieszkania (po szkodzie). W drugim z ryzyk polisa pokrywa koszty odtworzenia przydomowej roślinności ogrodowej zniszczonej wskutek zdarzeń losowych. W trzecim pomoc medyczną w  miejscu zamieszkania w razie choroby lub wypadku.

Okres ubezpieczenia
Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres roczny, bądź na okres krótszy od roku (ubezpieczenie krótkoterminowe).

Pośrednictwo Ubezpieczeniowe
DariuszZieliński

tel. 505 070 935

e-mail: dazielinski@agentpzu.pl


Formularz kontaktowy: